8 2 . CAESA R CIPHE R
5. Deciphe r th e ciphertex t CDBSF O PY B OHMOVVOXM O tha t wa s enci -
phered usin g a Caesa r Ciphe r wit h a n encipherin g shif t o f b = 10.
6. Deciphe r th e ciphertex t YZXDKCZMDI B D N AP I tha t wa s enciphere d
using a Caesa r Ciphe r wit h a n encipherin g shif t o f b = 21.
Previous Page Next Page