INDEX O F NOTATIO N The positive part, th e negativ e part an d th e absolut e value 21 7 of x i n a vector lattic e The positiv e con e of a vector lattic e X 21 7 The positiv e par t o f the uni t bal l o f a Banach lattic e X 21 9 The spac e of order bounde d linea r functional s o n a Banach 21 9 lattice X The idea l generate d b y a positive a i n a Banac h lattic e X
Previous Page Next Page